Jackie Bergman avled den 5 juli 2014 av den hjärntumör han drabbades av ett och ett halvt år tidigare.

Enligt Jackies önskan kommer denna webbsajt att finnas kvar i tio år.

Läs, lyssna och inspireras av hans optimism, kraft och tro på kärleken. Läs också gärna minnesorden över Jackie

Hållbarhet på riktigt

Vågar vi inse?

Oerhört mycket gott har skapats genom den kulturella och materiella utvecklingen. Dessvärre är vår ”civilisation” inte hållbar. De negativa trenderna inom ekonomi, samhälle och miljö går inte att vända med dagens logik! “Grön ekonomi” är ett slag i luften! Varken marknaden eller politiken har bara låtsas-lösningar. Ledarna i båda sektorerna tycks vara så förlamade av rädsla att de förnekar verkligheten.

Dagens logik

Vår innersta längtan kan beskrivas i termer av mer samhörighet och mer sanning. Men våra ledare uppmuntrar tillväxt via konkurrens, vilket åstadkommer motsatsen. Vårt orättfärdiga penningsystem förutsätter exponentiell tillväxt som systematiskt förstör förutsättningarna för överlevnad. De ekonomiska klyftorna blir större för varje dag.

En ny-gammal logik

Alla människor, vars innersta behov har blivit tillräckligt tillgodosedda, vill hjälpa andra människor till samma upplevelse. Människor som lever efter denna insikt är ofta mer givare än tagare. Så vilka är dina innersta behov? Är de tillräckligt tillgodosedda?

Flera hållbarheter

Det är inte möjligt att åstadkomma enbart ekologisk hållbarhet. Flera aspekter av det hållbara samhället behöver beaktas samtidigt. Följande beroendekedja kan skönjas; ekologisk, ekonomisk, social, genusmässig och psykologisk hållbarhet. Psykologisk hållbarhet förutsätter dessutom andlig hållbarhet, medveten eller omedveten.

Nästa steg i utvecklingen

Tekniska lösningar och ekonomiska justeringar inom nuvarande världsbild räcker inte. Nu krävs ett nästa mänskligt och kulturellt utvecklingssteg för att begränsa den “friktion” som mänskligheten har börjat uppleva. Agerande utifrån rädsla kommer att förvärra situationen. Tillit till kärleken som en organiserande princip förändrar din självbild och ger dig kreativitet. Det är du och jag som indirekt väljer känsla och därmed framtid. Ingen annan kommer att göra det åt oss.

Tre personligheter

Nu kommer jag troligen att provocera dig! Tyvärr är det inte alla som svarar an när förutsättningar ändras. Det sägs att det fanns tre personlighetstyper på Titanic:
–  De som blev paralyserade och inte gjorde något för att klara sig.
–  De som sa att Titanic är osänkbar och gick till baren för att ta en till.
–  De som började leta efter livbåtar eller tog fatt på det som kunde bli en räddning.
I omställningstider handlar det nog om att hänga med rätt personer.