Jackie Bergman avled den 5 juli 2014 av den hjärntumör han drabbades av ett och ett halvt år tidigare.

Enligt Jackies önskan kommer denna webbsajt att finnas kvar i tio år.

Läs, lyssna och inspireras av hans optimism, kraft och tro på kärleken. Läs också gärna minnesorden över Jackie

DVD – Ledarskap för det hållbara samhället. Från Rädsla till Kärlek!

DVD Från Rädsla till KärlekEn fantastisk världsbild!

Jag bjöd in tio experter som tänkt lite längre till samtal på Teater Pero i Stockholm. De var ekonomer, coacher, terapeuter, genusvetare, hållbarhets- konsult, chefredaktör mm. Tillsammans med publiken samtalade vi om utmaningarna i vårt samhälle. Om vad som krävs och vilka fantastiska möjligheter som faktiskt finns för ekonomisk, ekologisk, social, psykologisk och även andlig hållbarhet.

Makthavare blockerar utvecklingen

De viktigaste utvecklingskurvorna pekar mot mot katastrof. Samtidigt finns det en större verklighet som rymmer potentialen för ett gott liv på Jorden. Men som våra makthavare inte berättar om, därför att den kräver en ny berättelse som bygger på fördjupad samverkan och inte ökad konkurrens. Ett sådant paradigm verkar de helt blinda inför.

Kommer vi själva att svara an?

Många är medvetna om systemfelen, men törs inte stå upp mot grupptrycket som orsakats av bl a pseudoanalyser inom politik och ekonomi. I takt med att allmänheten informerar sig om tingens egentliga tillstånd, kommer förhoppningsvis en mer funktionell världsbild och självbild att ta form. Kommer vi själva ta ansvaret medan samhället fortfarande delvis hänger ihop?

 

Längd: 165 minuter + extra material

Beställ min DVD här