Jackie Bergman avled den 5 juli 2014 av den hjärntumör han drabbades av ett och ett halvt år tidigare.

Enligt Jackies önskan kommer denna webbsajt att finnas kvar i tio år.

Läs, lyssna och inspireras av hans optimism, kraft och tro på kärleken. Läs också gärna minnesorden över Jackie

Allmänt

Jackie Bergman har lämnat oss – men hans budskap lever vidare

Jackie BergmanMinnesord över Jackie Bergman

Författaren och föreläsaren Jackie Bergman, Stockholm, har avlidit vid 63 års ålder. Närmast anhörig är dottern Jenny.

Jag lärde känna Jackie genom alla gemensamma nämnare som vi upptäckte mellan våra arbeten. Jackie hade en förmåga att sätta ord på de utmaningar som mänskligheten står inför idag, liksom hur de kan bemötas på ett frigörande sätt. Han insåg att vår verklighet formas av de berättelser som vi människor ständigt medskapar, medvetet eller omedvetet. Hans grundläggande budskap i t ex seminarierna på Teater Pero i Stockholm, förevigade i DVD:n ”Ledarskap för det hållbara samhället: Från rädsla till kärlek”, var att vi måste förändra den berättelse som byggt den moderna världen om vi ska uppnå hållbar utveckling. Vi måste gå från en berättelse byggd på separation till en berättelse byggd på samhörighet där vi läkt relationerna till oss själva, varandra och naturen. När vi på djupet förstår sanningen om hur världen hänger samman, kommer vi i naturlig kontakt med en upplevelse av kärlek, tillit och trygghet – vår drivkraft blir kärleken istället för rädslan som uppstått ur illusionen om separation. I det ljuset kan rädslan förvandlas till ett mod att möta det okända och ifrågasätta det vedertagna.

Jackie var en person som vågade ifrågasätta och ta konsekvenserna av sina upptäckter. Han lämnade en framgångsrik karriär som civilingenjör och tekniker, som bl a kröntes av att leda utbyggnaden av miljövänlig och lönsam fjärrkyla i Stockholm, för att istället använda sina förmågor till något som han ansåg gjorde ännu större nytta för ett hållbart samhällsbygge: Att förändra de grundläggande berättelserna bakom våra strukturer, handlingar och värderingar. För honom var det ett mer hållbart ledarskap. Kanske var han inspirerad av systemteoretikern Donella Meadows som menade att förändringsarbete blir mer effektivt om man kommer åt de bakomliggande berättelserna istället för att bara arbeta med befintliga system. Jackie var skicklig på att hitta personer som banar väg för de nya synsätten. Hans intervjuer med dem kommer att ligga kvar på Youtube, där de tillsammans med informationen på hans hemsida fortsätter att inspirera oss till att våga ta steget från separation till samhörighet, från rädsla till kärlek.

När jag talat med andra människor i Jackies närhet så minns de hans intensitet, kreativt, mod och vilja. Han var hängiven att på sitt sätt bidra till den stora omställning som världen behöver idag. Sin egen känsla av samhörighet stärkte han genom naturupplevelser, gärna i Stockholms skärgård. Han var ständigt nyfiken och tog sig an nya upptäcktsfärder, som t ex salsadansen och resan till Kuba. Utöver ingenjörsexamen utbildade han sig inom bl a transpersonell psykologi, filosofi och ledarskap och studerade livsfrågor under 25 år. Han genomförde det han föresatte sig, inte minst att skriva boken “Rädsla eller kärlek?”. Han var en brobyggare som genom sin gedigna bakgrund i en av det moderna samhällets paradgrenar – ingenjörsskapet – kunde hitta orden som nådde fram även i dessa kretsar. En annan del av hans brobyggande bestod i att visa hur den nya berättelsen om alltings samhörighet inte bara förmedlas av vetenskapen utan även av ursprungskulturer och andliga traditioner. Denna brobyggarförmåga gjorde honom till en av pionjärerna inom det svenska integrala nätverket och dess arbete för en mer holistisk världsbild.

Jackies oräddhet och nyfikenhet har gjort skillnad för många människor. En av hans huvudteser var att lidande uppstår i kombinationen av rädsla och motstånd mot denna rädsla. Accepterandet befriar. Vänner har vittnat om att han i slutet av sitt liv lyckades praktisera denna tanke genom att acceptera det oundvikliga i sjukdomsförloppet, liksom känslorna inför det. Han uttryckte en stor tacksamhet över livet. Jackie var själv en student i det han lärde ut, en upptäcktsresande som gärna delade resan med fler – även om vägen inte alltid var rak och enkel. Jag är tacksam att ha lärt känna honom. Han förblir en inspirationskälla genom hans arbete som lever kvar.

Även om nyhetsbreven från Jackie nu upphör, kan man fortsätta få kraft och inspiration på denna hemsida. Den integrala rörelsen kan man läsa mer om på www.integralt.se. För den som vill agera i Jackies anda finns bl a omställningsrörelsen www.omställning.net och penningreformrörelsen www.positivapengar.weebly.com. En engelskspråkig sida som lyfter fram den nya berättelsen är www.pachamama.org.

Stockholm den 1 augusti 2014
Niklas Högberg

Pengarnas dilemman och möjligheter

En djupare förståelse!

Sussi Ekelin (Positiva Pengar) och jag beskriver hur pengar skapas idag och vilka hållbara alternativ som finns.

Lördag 18/1, kl 11 – 12
ABF Stockholm, Sveavägen 41, Erlander-rummet

Dömda till tillväxt? Och kollaps?

Om tillväxten upphör, kollapsar ekonomin.
Vårt penning- och räntesystem förutsätter nämligen ökande tillväxt.
”Grön ekonomi” är inte en lösning!
Politikerna förnekar verligheten.

Bankerna kräver ökande tillväxt

Banker är inte värdeneutrala företag som lånar ut befintliga pengar.
Banker skapar själva pengarna ut tomma luften som kredit när du och jag skuldsätter oss.
Resten av lånetiden betalar du och jag ränta på pengarna till bankerna.
Betalningen av bankräntan förutsätter ytterligare skuldsättning till bankerna.
Systemet pumpar tillgångarna till toppen av ägarpyramiden.

Pengar som inte måste växa

Det finns internationella, nationella, elektroniska, privata, lokala och branschspecifika lösningar.

Hur vidgar vi samtalet och skapar lösningarna?
Välkomna, lördag 18/1, kl 11 – 12
ABF Stockholm, Sveavägen 41, Erlander-rummet

Hela programmet, kl 10 – 16

Seminarier, politiekersamtal och ”vägen framåt”  www.visionettklot.se

Allt gott,
Jackie Bergman

Sanning och samhörighet

Sanning

Förr eller senare kommer ”sanningen” alltid fram. För det är bara sanningen som beskriver verkligheten. Sanningen behöver ständigt utvecklas och erövras på nytt.

Det som inte är sant kollapsar förr eller senare. Ett hållbart systemtänkande bygger på sanning. Att försöka finta verkligheten via nuvarande finansiella och politiska system förvärrar problemen.

Samhörighet

När vi känner samhörighet med andra är vi trygga och törs tala mer sanning. Vi har fått fast mark under fötterna. Skuld och skam har släppt sina grepp. Den upplevda separationen till andra blir mindre. Kreativiteten gör glädjeskutt och den mänskliga mognaden tar fart.

Både sanning och samhörighet är individuella och föränderliga tillstånd. De går dessutom igenom konvulsioner när vi tar till oss större perspektiv. Hur kan du och jag medverka till ökad sanning och samhörighet?

Kärlek

Grunden för sanning och samhörighet är kärleken som tydliggörs av samvetet. När rädslan är större än kärleken är vi fega. När kärleken är större är vi modiga. Och när kärleken är mycket större är vi passionerade. Kommer modet i dig och mig vara tillräckligt för att välja kärlekens kompasskurs?

Hållbarhet

Tankar är värdeneutrala. Känslor ger värderingar och väcker motivation till handling. Det är bra att veta om motivationen kommer från rädsla eller kärlek. Rädsla kan stänga av de sinnesintryck som vi inte förmår hantera. Det sovande folket är därför illa ute. Men rädsla kan också väcka oss till ansvarstagande och kreativitet så att vi svarar an på utmaningar. Den vakna människan är programmerad för sanning, samhörighet, kärlek och hållbarhet!Russel Brand är en väckarklocka! Först kommer en kort kommentar från Jeremy Paxman. Nedanför finns en intervju med Russel Brand

Allt gott,Jackie Bergman

Naturens och vetenskapens under

Kreaprenör och medvetandet

Livet är ett mysterium. Hur kunde materien bli medveten om sig själv genom bl a människan? Eller var det medvetande som kom först och gav upphov till materien?

Inom nätverket Kreaprenör har vi haft flera konferenser för att samla en större förståelse för verkligheten och människans utmaningar. Vi ser fram emot nya givande samarbeten! Fortsättning följer!

En introduktion.

Medvetna växter

Den här fantastiska filmen ger dig antagligen en ny uppfattning om vad växter och liv i allmänhet faktiskt är kapablt till. Och kanske är allt liv kanske är “ett” sammanhängande medvetande. Filmen visar raka paralleller till Avatar!”Plants behave!”

Tack för tipset, Göran!

Lyckad operation

För ett åt sedan berättade jag att operatioen av en hjärntumör gått väldigt bra. Tyvärr kom den tillbaks och i förra veckan gjordes operationen om. På tredje dagen fick jag komma hem igen och känner mig faktiskt som jag gjorde innan. HELT FANTASTIKT!Tack vetenskapen, den underbara sjukvården och alla ni som funnits vid min sida!

Allt gott,
Jackie Bergman

Ska vi välja en annan framtid?

Mervyn King, f d Bank of England: ”Av alla tänkbara penningsystem har vi valt det sämsta.”Det är hissnande att uppleva hur det nuvarande penningsystemet bygger på skuld och ökad orättvisa. Men det finns alternativa penningsystem som inte kräver exponentiell tillväxt. (Det viktigaste kommer längre ner.):

 

Penningsystemet kommer att kollapsa. Alla pappersvalutor med ränta-på-ränta har hittills gjort det. Skuldberget växer och naturresurserna som föder oss sinar. Korthuset faller när låntagarna inte längre kan betala den ökande räntan. Bankerna har då konverterat luftpengarna som aldrig funnits till egna reala tillgångar utan skuld. Vi själva har blivit ränteslavar.Politikerna har tydligt visat att de tänker fortsätta krama banksystemet och inte öppna upp för val-samtal om högre perspektiv på verklighet och hållbarhet. Istället hetsar de oss till en dog-eats-dog mentalitet baserad på rädsla. Det sovande folket ska nu skrämmas att tro att Nato är en lösning. Men några civilekonomer och andra som förstår det nuvarande “pung-greppet” har börjat tala öppet. Vem blir sist att outa?

Kan du se något egentligt alternativ till omställning från osanning till sanning? Från konkurrens till samverkan? Från separation till samhörighet? Från rädsla till kärlek?

Boken Jämlikhetsanden, Omställningsrörelsen och mina egna erfarenheter av människans natur gör mig så härligt optimistisk! Elisabet Sahtouris är utvecklingsbiolog och beskriver ett större perspektiv och en mer hoppingivande evolutionsberätelse:

Ska vi sluta låtsas och börja prata om verklig hållbarhet?

Allt gott,
Jackie Bergman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Min artikel i MiljöAktuellt om verklig hållbarhet

Artikeln ifrågasätter grundvarlarna för dagens politik och penningsystem samt beskriver några av omställningens förutsättningar.

Vi är på väg mot kollapser på flera områden, ändå törs vi bara prata om kosmetiska åtgärder som “grön ekonomi”. När tycker du att vi ska börja snacka om långsiktig överlevnad på riktigt?

Artikeln beskriver motivationens anatomi, penningsystemets nuvarande pyramidspels-karaktär samt känslorna bakom feghet och mod.

Verklig hållbarhet kräver högre perspektiv. Trots många insikter och framsteg tycks vi vara på väg mot flera kollapser. Civilingenjören och författaren Jackie Bergman reflekterar kring vad som faktiskt krävs för att skapa omställning.Jackie Bergman har lång erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling inom näringslivet. Han har skrivit boken “Rädsla eller kärlek? Ditt vägval?” och producerat den interaktiva talkshowen ”Ledarskap för det hållbara samhället, Från rädsla till kärlek!”. Trots många insikter och framsteg, tycks vi vara på väg mot flera kollapser. Två kritiska teman som förefaller vara tabubelagda i den offentliga debatten är motivationspsykologi och penningsystemet.

Eftersom politiken och näringslivet saknar trovärdiga verktyg och visioner, är det du och jag som behöver prata med varandra om framtiden! Här är två förslag till högre perspektiv som kan bidra till hållbarhet.

Motivationen att göra det sanna och det goda
Mot bättre vetande fortsätter vi åt fel håll. Vad är det för fel på vår motivation?

Motivation uppstår primärt i individer. Gruppens beteende ändras inte förrän individer blivit motiverade, medvetet eller omedvetet. Dessutom väljer individen faktiskt alltid att agera av ”fri vilja” på det sätt som förväntas ge störst utbyte med minst uppoffring.

Dagens kultur lockar ofta fram beteenden via pengar och socialt bekräftelse. Båda är impulser utifrån. Det finns också ett inre belöningssystem som börjar i den egna upplevelsen av rätt och fel eller gott och ont.

Motivation kommer inte från tankar utan från känslor. Tankarna ger oss visserligen kartor som vi kan förstå och navigera efter, men de är medel och inte mål. Det som motiverar oss till handling är inte ekologins vetenskapliga aspekter, utan den inre subjektiva längtan efter det goda livet eller känslan av att förstå den yttre objektiva världen. Alla handlingar syftar till att uppnå eller behålla önskade känslor.

Några tänkare som beskrivit samverkan mellan objekt och subjekt är Platon, Kant och Wilber. De har klargjort behovet av större perspektiv av ”skönhet, godhet och sanning”.

The heart has its reasons of which reason knows nothing – Blaise Pacal

Penningsystemets kollapsar sig självt och samhället
Allmänheten, politikerna och ekonomerna hävdar att pengar är tillgångar. Men nästan alla våra pengar har tillkommit genom att du eller jag har tagit ett lån i en privat bank. För att betala räntan nästa år krävs nya lån eftersom dessa pengar ännu inte existerar. Pengar skapas således av privatbankerna ur tomma luften och försvinner när vi amorterar.

Eftersom det inte är möjligt att frikoppla den ekonomiska tillväxten från den materiella, kräver matematiken att vi ökar skuldsättningen och produktionen av varor. Systemet kollapsar när du och jag inte längre är motiverade att sätta oss i större skuld eller när oljan tryter.

Bristen på integritet i penningutgivningen kan jämföras med autism och cancer som får härja fritt. Bankekonomer och politiker jobbar på att behålla skuldekonomin genom att göra den ”grön”. Ett vanligt argument är att beskattning och prislappar på miljön skulle minska förbrukningen av naturresurser. Till en början skulle skatter kunna sänka takten som vi bryter ner förutsättningarna för liv. Utvecklingens riktning förblir dock densamma. I praktiken kommer penningsystemets karaktär av pyramidspel (eller snarare ”Ponzi-princip) att kräva ökande ökning av penningmängden och därmed skuldsättningen. Prislappsekonomi är en bluff som fördröjer verklig omställning.

Förklaringen bakom svenska statens ”goda ekonomi” är bl a att hushållen ökat sin skuldsättning medan staten fått sälja ut våra gemensamma kassakor i form av den kollektiva omsorgen och Nordea. Varför göra sig av med Nordea som förväntas ha 15 % avkastning på eget kapital. Eller ännu hellre, låt Riksbanken ge ut våra pengar, precis som allmänheten tror att det fungerar! Då skulle du och jag få ränteintäkterna istället för de privata bankerna som kommer att orsaka kollaps.

Det finns många alternativa penningsystem, ska vi välja ett som skulle kunna fungera?

Why do we stay in prison when the door is so wide open? – Rumi

Omställningarna 
Elisabet Sahtouris är utvecklingsbiolog med en bred blick. Hon beskriver hur mogna levande system har lärt sig att det är ”billigare att mata än bekämpa sina fiender”. Arter som inte lär sig detta dör ut.

Alla levande system kommunicerar och anpassar sig kontinuerligt. Varje person består av 100 miljarder celler, varav flera kilo är bakterier och andra samarbetande individer. Det pågår en ofattbar inre dialog på många nivåer. Även generna påverkas av våra känslor och tankar. Kan vi välja hur vi känner, tänker och motiveras?

Omställningen av samhället framstår allt tydligare som en känslomässig utmaning. Vi behöver antagligen vidga perspektiven och inkludera subjektiva aspekter för att tydliggöra motivationens ursprung.

När rädslan är större än kärleken kan man kalla det för feghet. Törs vi vara modiga och välja samvetets uppmaning så att kärleken blir större än rädslan? Vad är alternativet? Ska vi snacka på riktigt?

Jackie Bergman, civilingenjör och författare.

Skriv utTipsa4 KommentarerDela på FacebookDela på Twitter

Allt gott,
Jackie Bergman

Prenumerera på nyhetsbrevet

“Grön ekonomi” är fortsatt plundring

Här nedan visar Lucia från Friends of the Earth i Brasilien pedagogiskt hur vi låter “grön ekonomi” privatisera och plundra folkets gemensamt ägda naturtillgångar.

Vi sätter prislappar på miljön i tron att det ska leda till hushållning. Men när man väl har produktifierat naturen, kan man enklare ta stegen till försäljning av dina och mina förutsättningar för överlevnad. Det är en global trend. Privatiseringen av pengar och ekosystemtjänster måste stoppas!

Lucia beskriver här en förment grön process,kallad REDD+. Den är dessvärre en illa dold kolonialisering. Kan privatisering med nuvarande penningsystem vara något annat?

När man har pyramidspelsvaluta och prislappar på miljön, leder det oundvikligen till den yttersta frågan: “Hur mycket är du villig och kapabel att betala för att överleva … jasså inte mer, det var ju synd. Nästa!”

Ett alternativ bland flera är att pengar istället ges ut av oss själva ( t ex via Riksbanken)  på liknande sätt som rabattkupongerna från ICA eller Coop. Skiftet till folkets valutor kommer inte att lanseras av politikerna. De har låtit sig neutraliseras av bankerna.

Jag har varit lyckosam projektledare och affärsutvecklare i energiindustrin under hela mitt yrkesliv. Men när jag insåg vad som egentligen pågår, försvann motivationen. Våra barns tillgångar och framtid (för)skingras, bl a under illusionen av ”grön ekonomi”.

Det tredje och fjärde nyhetsbrevet fortsätter beskrivningen av alternativen.

 Allt gott,
Jackie Bergman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Det sovande folkets tillgångar säljs ut och ges bort

Borgarna säljer systematiskt ut våra gemensamma tillgångar till den privata marknaden. Företag och naturtillgångar som tillhört folket skingras nu på samma sätt som när mineraltillgångarna ges bort till privata företag och NATO tillåts bomba sönder svensk natur. Alltmedan folket sussar tryggt.

Regeringen säljer även ut Nordea som anser att de ska tjäna 15 % på eget kapital. Varför startar vi inte fler sådana statsägda banker, så att ränteintäkterna kommer tillbaks till oss själva? Typ som Riksbanken fungerar. Det vore ett steg mot ett hållbart penningsystem.

Privatbankerna tillåts vägra att ta emot kontant betalning. Därmed ger vi dem ensamrätt på att skapa pengar ur tomma luften och att ta ut ännu större avgifter på alla våra transaktioner. Är man rädd för bank runs och därför stryper mängden kontanter?

Hur har det kunnat bli så här? Skolor säljs ut till klippare i utlandet. Avlyssningen av dig och mig på Internet rullar på i godan ro. Ojämlikheten ökar varje år. Majoriteten tror att pengar är en tillgång och inte en skuld. Vems intressen styr?

Inom beteendevetenskapen talar man om ”frysning”. När stressen blir för stor, stängs sinnena och intellektets funktioner av. Har vår civilisation drabbats av emotionell kollaps?

När jag var liten ville jag inte gå och lägga mig på kvällarna. Min mamma avslöjade då att jag “sov räv”. Sover det svenska folket på riktigt, eller … ?

Fortsättning följer i ytterligare tre brev.

 Allt gott,
Jackie Bergman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Jag vill leva med mod och närvaro!

Att våga se och känna vad som sker just nu är att vara närvarande. Ibland måste jag vara modig för att vara närvarande och kapabel att bidra.

Utmaningen att vara närvarande kan bero på både negativa och positiva känslor. Starka upplevelser gör mig sårbar både när jag upplever rädsla och kärlek. Därför flyr jag ibland från ansvar.

Närvaro är detsamma som kärlek. Att behålla närvaron även när jag är rädd, gör att jag kan svara an trots att jag upplever hot.

Hur kan närvaro bli ett medvetet ideal för allt jag gör, som i filmen nedan?

(Tack Miki!)

 Allt gott,
Jackie Bergman

Videor som vidgar vyerna

Större perspektiv – mer hållbarhet

Idag är jag stolt och glad!

På hemsidan har jag just lagt upp drygt 35 intervjuer med högeligen intressanta personer. Deras gemensamma nämnare är att de beskriver hållbarhet ur olika perspektiv.För varje dag blir det tydligare för allt  fler personer hur allting hänger ihop. Var och en av oss har visserligen olika prioritering av ekonomisk, ekologisk, social, psykologisk och andlig hållbarhet. Men tillsammans beskriver de olika delkartor för vägen till större hållbarhet.

Vägen är målet

Livet är inte en ekvation som ska lösas. Dessa videor handlar inte främst om operativa mål som vi måste uppnå. Snarare visar de riktningar och förhålningssätt som kan bidra till hållbarhet. Allteftersom vi törs hålla sinnena öppna blir det lättare att sätta ord på vad vi upplever och prata med varandra.

Jag hoppas att dessa personer kommer att inspirera dig till ännu mer sanning och samhörighet på din väg. Sprid gärna.

Videor som vidgar perspektiven  Vidgade perspektiv på verkligheten ökar kreativiteten och vår förmåga att skapa det goda livet. Hållbart ledarskap – N