Jackie Bergman avled den 5 juli 2014 av den hjärntumör han drabbades av ett och ett halvt år tidigare.

Enligt Jackies önskan kommer denna webbsajt att finnas kvar i tio år.

Läs, lyssna och inspireras av hans optimism, kraft och tro på kärleken. Läs också gärna minnesorden över Jackie

Bok om motivation – Rädsla eller Kärlek? Ditt vägval!

Boken Rädsla eller Kärlek? Ditt vägval!Känslor, tankar och motivation

Motivation kommer enbart från känslor! Tankar är i grunden neutrala iakttagelser, men väcker minnen via tidigare känsloupplevelser. Om du kan styra dina tankar, så kan du indirekt välja dina känslor. Boken beskriver konkret hur din motivation kommer från två grundkänslor, rädsla och kärlek.
Detta är din inre kompass

Kärlek, samhörighet och sanning

När du är rädd orsakar du separation och osanning. När du har tillgång till kärlek åstadkommer du istället samhörighet och sanning. Platon beskrev dessa tre helt skilda aspekter av verkligheten, han kallade han dem det vackra, det goda och det sanna. Du behöver inkludera alla tre samtidigt för att kunna beskriva ett skeende. Ken Wilber har expanderat denna världsbild ytterligare.
Detta är kartornas karta.

Feminint och maskulint

Det goda livet förutsätter förmågan att både kunna inkludera och exkludera utifrån kärlek. De båda principerna kallas ibland för den feminina respektive den maskulina förhållningssätten. Det är lätt att föreställa sig kärlek som inkluderande. Men vad innebär det att vara kärleksfullt exkluderande?
Detta är “navigatörens stil”

Transcendera och inkludera

Insikter om de psykologiska, filosofiska och även andliga sambanden mellan dina känslor, tankar och handlingar utvecklar din självkännedom. Därmed växer din förmåga till inre ledarskap – hur du leder dig själv och kanske andra. Det handlar om att gå vidare och hur du alltid kan välja mer kärlek.

Spridning utomlands

Mottagandet av boken har varit oerhört positivt! Den är även utgiven i Tyskland, Schweiz, Österrike och Bulgarien. Fler länder är på väg. Den är utgiven som talbok av TPB för synskadade och har ställts ut på bokmässorna i Göteborg och Frankfurt.

Kommentarer på min telefonsvarare (ljudfil)

Läs några sidor ur boken (pdf)

Tidningen Free beskriver ett av bokens tre budskap (pdf)

Beställ min bok här