Jackie Bergman avled den 5 juli 2014 av den hjärntumör han drabbades av ett och ett halvt år tidigare.

Enligt Jackies önskan kommer denna webbsajt att finnas kvar i tio år.

Läs, lyssna och inspireras av hans optimism, kraft och tro på kärleken. Läs också gärna minnesorden över Jackie

Du är här: Hem » Hållbarhet och den yttersta verkligheten. USA , 3 av 3.

Hållbarhet och den yttersta verkligheten. USA , 3 av 3.

Chopra, Carter och Weber om medvetande och hållbarhet

Vad har medvetandet med hållbarhet att göra? Jo, det handlar om vår identitet och förmågan att ta de beslut som behövs. Så länge självbilden är kopplad till mitt namn, kropp, yrke, etc, är det egot som avgör mina beteenden. Men om jag inser att det är medvetandet som är den djupaste aspekten av min personlighet, kan en avgörande expansion av självbilden äga rum. Därmed ökar möjligheten att ta det översta steget, från Tagare till Givare, som jag beskrev i förra brevet med Maslows behovspyramid. Man kan ju fundera över ”vem” det är i människan som vill klättra från överlevnad till sin högsta potential.

Förra veckan var jag i Arizona på en konferens om medvetandet. 700 neurologer, kvantfysiker, filosofer, m fl från 60 länder som passionerat har diskuterat den yttersta verkligheten – vårt medvetande. Det är inte känslor och tankar som jag syftar på, utan det stora mysteriet; att det finns något i kroppen som kan bli medvetet om sig självt, om tankarna och känslorna. Det är i medvetandet som ”verkligheten” utspelar sig.

Deepak Chopra om hållbarhet, medvetande och andlighet

Chopra var konferensens största dragplåster. Han var enligt min åsikt den som bäst kunde beskriva medvetandet både vetenskapligt och enligt österländska traditioner. Flertalet deltagare höll med om att medvetandet inte kan beskrivas strikt vetenskapligt eftersom medvetandet behövs för att beskriva det. Ändå forskas det intensivt på hög nivå för att försöka avslöja mysteriet.

I höstas beskrev jag Chopras bok The War of Worldviews – vetenskap vs mystik, objekt vs subjekt. Förra veckan var jag på bok-release av hans Spiritual Solutions som handlar om mänsklighetens största utmaningar. Chopra och många med honom anser att en nivå av medvetandet är gemensam för oss alla. Vi är alla en!

På konferensen jag fick möjlighet att göra en liten intervju med honom. Du kan säkert uppleva att vi svenskar redan vet det han pratar om, men har vi insett detta på ett emotionellt plan? Kom ihåg, det är bara känslor som motiverar handling. (Tyvärr uppstod ett tekniskt missöde på slutet, men det viktigaste kom med.)

Phil Carter om ärliga relationer och hållbarhet

Phil är en fri själ från Nya Zeeland. Förutom att han är IT-forskare, har han en stor erfarenhet inom terapi och psykodrama. Han beskriver hur öppna och ärliga möten är en förutsättning för social hållbarhet, vilken i sig är en förutsättning för att åstadkomma ekonomisk och ekologisk hållbarhet. En existentiell utmaning som handlar om att våga vara människa!Gary Weber blev smartare och mer hållbar av att inte tänka

Gary hade ett krävande jobb som chef för fyra forskningslab och 1000 anställda. Efter många års yoga och meditation lyckades han bli av med begränsande delar av sitt ego. Som han förväntade sig innebar detta att han ”slutade tänka”, blev betydligt smartare och även gladare. Han tror att denna typ av medvetandehöjning är en förutsättning för hållbarhet. Står vi i vägen för oss själva?


 

Medvetandet och själen

De allra flesta deltagarna, både forskare och filosofer, var lika förundrande över medvetandets mysterium som vi andra. Må vara på en högre nivå! Många ansåg att medvetandet är detsamma som själen. För mig är följande begrepp synonyma; kärlek, medveten närvaro och modet att inte fega ur.Ego-identiteten är konsekvensen av att vi upplever dualism, en separation till andra och miljön. Om vi inte höjer det kollektiva medvetandet och känner hur vi och allt hör samman, lär vi nog fortsätta ett ganska utsiktslöst sökande efter hållbarhet. Detta var nästan alla som jag pratade med helt överens om.

Även den här resan har varit oerhört intressant och inspirerande. Jag har inte haft anledning att ändra någon åsikt, har tvärtom fått mycket bekräftelse och kunnat fördjupa delar av min förståelse.

Skicka gärna vidare till någon du känner eller vill påverka.

Lämna en kommentar