Jackie Bergman avled den 5 juli 2014 av den hjärntumör han drabbades av ett och ett halvt år tidigare.

Enligt Jackies önskan kommer denna webbsajt att finnas kvar i tio år.

Läs, lyssna och inspireras av hans optimism, kraft och tro på kärleken. Läs också gärna minnesorden över Jackie

Du är här: Hem » Begränsade och imponerande insikter om penningsystemet

Begränsade och imponerande insikter om penningsystemet

Igår på fredagskvällen besökte jag Occupy London framför St Pauls Katedralen (City of London). Jag slutade räkna tälten när jag kom till 100, det finns nog 200-300. Några hundra människor. Två skrivelser diskuterades i smågrupper med gemensam återkoppling efteråt, allt i mycket demokratisk ordning. Skrivelserna är tänkta att lämnas vidare till parlamentet. Man kommenterar bl a att City of London (en helt egen institution som är ganska okänd) har juridisk och skattemässig immunitet. Den är därför inte förenlig med konstitutionen. Vidare har företag direkt representation i House of Lords och har vetorätt mot obekväma lagförslag. Man baxnar när man hör beskrivningarna. Härutöver var det ganska välorganiserat med olika funktioner för dialog, föredrag större delen av dagarna, uppträdande med rappare mm.

Tyvärr har man inom Occupy-rörelsen inte insikt om penningsystemets “tvingande” effekter på samhället och ekonomin. Man utgår från en mer allmän analys av att ekonomin ökar orättvisan, bryter ner samhället och förstör miljön.

Desto större insikter presenterades på dagens konferens, arrangerad av Positive Money. Organisationen har på 18 månader gjort ett enastående arbete. Utifrån hundratals officiella dokument har de producerat en DVD, och en bok, “Where does money come from?” med förord av chefen för Bank of England. Han säger att av alla tänkbara penningsystem är det nuvarande det värsta tänkbara. Två av föredragshållarna var medlemmar av Parlamentet, House of Common. En är Labour och en Conservative. Båda imponerande klartänkta och förmedlade detaljerade bilder av den generella arrogansen och bristen på medvetenhet. Okunskapen om vem som skapar pengar och vilka effekterna av systemet egentligen är, har visat sig katastrofalt dåligt. Det är precis samma konstateranden som jag själv och flera med mig har gjort i Sverige. Nu har Positive Money lyckats samla en begynnande akademisk och politisk uppbackning.

För mig personligen har det känts pinsamt att komma med nedsättande omdömen om nationalekonomer och politiker i Sverige, speciellt som jag är ingenjör och total amatör på inom området. Jag har säkert framstått som en havererad gammelkommunist av de som har betalt för att kunna ekonomi. Som regel har de bara ruskat på huvudet åt mina frågor och kommentarer. Men idag har jag på djupet insett den generella kunskapsbristen och att jag inte behöver nypa mig i armen så ofta för att känna efter om jag är i vaket tillstånd och på rätt planet. Detta är nästan det starkaste intrycket från konferensen.

Några av orsakerna till dagens situation är enligt MP Michael Meacher neokapitalismen, avreglering av finansmarknaderna, kontrollen av Labour genom bidrag från City of London med 50 % av partiets budget (ja, faktiskt!), obefintlig revision, privatisering, och marknadsfundamentalism.

Det alternativa system som Positive Money presenterade var inte lika starkt som jag hoppats när det gäller att begränsa tillväxten och skona naturresurserna. Men det är mycket kvar att utveckla och man har ännu inte arbetat igenom miljöaspekterna.

Positive Money har nu samarbete med fyra medlemmar av parlamentet och ett flertal möten med olika politiska grupperingar är planerade. Det kan vara storverk på gång! Boken kom i September och har hunnit bli kurslitteratur på ett universitet. Miljöorganisationer, företagare, akademiker m fl är på gång nu. Jag ser flera sammanhang där mina favoritteman kan passa in, det blir spännande att se vad som kan komma ut av detta.

Positive Money

Det är hoppingivande att upptäcka okunskap, för då öppnas ju möjligheterna för ta fram ny och bättre kunskap! Jag ser fram emot dina kommentarer, för jag vill lära mig mer.

Lämna en kommentar