Jackie Bergman avled den 5 juli 2014 av den hjärntumör han drabbades av ett och ett halvt år tidigare.

Enligt Jackies önskan kommer denna webbsajt att finnas kvar i tio år.

Läs, lyssna och inspireras av hans optimism, kraft och tro på kärleken. Läs också gärna minnesorden över Jackie

Rädsla eller kärlek, vad ger dig motivation?

Bara två grundkänslor!
Kan det vara så enkelt?

Rädsla kan vi bara känna vid två tillfällen:
–  När vi mister det vi har
–  När vi tror att vi inte kommer få det vi vill ha
Avstängdhet är en sorts rädsla eller skyddsmekanism som stänger av intryck som vi inte vill eller orkar ta in. När vi känner rädsla vill vi inte berätta hela sanningen och är inte så öppna för andras sanningar.

Kärlek är vad vi känner resten av tiden. Kärleken är vår längtan att uppleva enhet med allt och alla. Den som känner kärlek vill hjälpa andra till att känna likadant.

När din motivation är bortom all tvekan är det lätt att leva. Du är stark och kreativ, även om utmaningen är stor. Det börjar med att du väljer att leda dig själv! Det kanske inte alltid är enkelt, men det är faktiskt alltid så här okomplicerat:

Fungerar det i praktiken?

Jag har arbetat efter detta synsätt i över trettio år som civilingenjör, projektledare och affärsutvecklare i energiindustrin. Utan vetskapen om rädsla och kärlek som våra två grundkänslor, har jag aldrig lyckats med de stora utmaningar som jag tagit mig an.

När rädslan är större än kärleken kallas det ofta för feghet och du har blivit ett offer. När din kärlek är större än din rädsla, är du modig. När kärleken är mycket större än rädslan handlar det om passion. Tider av omställning förutsätter en hel del passion!

Högre perspektiv på verkligheten

För att på allvar ta oss an de utmaningar vi står mitt upp i, krävs en nivå av medvetande som är högre än den som uttrycks av dagens ledare inom politik och näringsliv. För att höja medvetandenivån behöver vi både känna djupare och tänka klarare. När känslor och tankar har logiska kopplingar till den yttre verkligheten, finns förutsättningarna för att vidga perspektiven, d v s höja medvetandenivån.

Videon nedan beskriver fyra perspektiv på allt som sker. Enligt filosofen Ken Wilber behöver samtliga beaktas samtidigt för att förändringsarbete ska lyckas. Modet att utforska dessa perspektiv kan skapa kreativitet, mening och motivation som förflyttar berg.