Jackie Bergman avled den 5 juli 2014 av den hjärntumör han drabbades av ett och ett halvt år tidigare.

Enligt Jackies önskan kommer denna webbsajt att finnas kvar i tio år.

Läs, lyssna och inspireras av hans optimism, kraft och tro på kärleken. Läs också gärna minnesorden över Jackie

Nyhetsbrev

När larmen tystnar… 3 mars, kl 19

Hur blir ekonomin hållbar?

Mikael Malmeus och Torbjörn Lahti förklarar vad pengar är och hur vi gör ekonomin hållbar.Steven Hinton är moderator.

Mikael har skrivit boken “Ekonomi utan tillväxt” och är doktor i miljöanalys.

Torbjörn har skrivit “Ekokommunerna – en resa i tid och rum mot en ny värld” och har lång internationell erfarenhet som föreläsare.

Steven är koordinator för Omställning Sverige.

Entre: 60 kr. Gratis för studerande och ungdomar.

ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

Trendbrott? Är det fasaden som rämnar?

Du vet att jag vet att dom andra också vet

Allt oftare pratar jag med personer som säger ”jag förstår att penningsystemet är ohållbart, men jag vet inte hur och hur jag kan pratar om det … ”. De har inte bara förstått att ägandet blir mer snedfördelat, utan att problemet är djupare än så.

Omvälvande insikter

Osäkerheten är högst förståeligt. Hur kan vi skifta till en diametral motsatt uppfattning om vad pengar egentligen är? Från femtitalet fick vi tidningen Lycko-Slanten där Spara och Slösa förmdelade vår illusoriska världsbild. Dags att förstå nytt!

Dagens pengar är egentligen skuld

Det är bråttom att skapa en djupare förståelse för vad pengar egentligen är idag. Och vad pengar skulle kunna vara imorgon – neutrala verktyg som samhället tillhandahåller medborgarna för att utbyta nyttigheter.

Nya och demokratiska pengar

För att det ska bli en demokratisk lösning, krävs en lösning som inte med automatik för över värden från dem som har för lite till dem som har för mycket lite. Det är bråttom att du och jag skapar förståelse och bygga samförstånd!
Se Positiva Pengar

Allt gott,
Jackie Bergman

Tre trendbrott senaste veckan

För mig känns det som att något större kanske är på gång. Berätta gärna din syn på vad som pågår just nu med ett mail.

Klimataktion – När larmen tystnar och ABF

Ca 15 miljöorganisationer fyllde en heldag med intressanta samtal. Tillsammans med Sussi Ekelin (Positiva Pengar) och Lars Aleus (systemutvecklare som förstår penningsystemet) gjorde jag en presentation på temat ”Pengarnas dilemman och möjligheter”.

Vårt evenemang blev fullsatt och det var många som inte fick plats. Jag tror att flertalet samtal utgick från att systemet som vi skapar pengar på idag, inte kan räddas. Ca en tredjedel av publiken samtalade fortfarande 45 min efteråt.

Rotary, lunchföredrag

Jag pratade på temat ”Rädsla, kärlek och motivation”. Det var publikrekord, ett intressant samtal och bra intresse för boken, ”Rädsla eller kärlek? Ditt vägval!”

Ingenjörer för Miljön, Stockholm

Vi hade ett bitvis animerat politikersamtal om penningsystemet. Min upplevelse var att nästan hela publiken uttryckte misstro mot sättet som vi skapar pengar på idag, ur tomma luften som skuld med ränta.

Jag leder samtal om hållbarhet

Det är dags att hålla fler föredrag om djupare aspekter av hållbarhet. Här på sajten finns ca 30 intervjuer som uppslag. Förutom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, pratar jag om psykologisk, genusrelaterad och andlig hållbarhet

“Why do you stay in prison when the door is so wide open?” Rumi

Prenumerera på nyhetsbrevet

Allt gott,

Jackie Bergman

Pengarnas dilemman och möjligheter

En djupare förståelse!

Sussi Ekelin (Positiva Pengar) och jag beskriver hur pengar skapas idag och vilka hållbara alternativ som finns.

Lördag 18/1, kl 11 – 12
ABF Stockholm, Sveavägen 41, Erlander-rummet

Dömda till tillväxt? Och kollaps?

Om tillväxten upphör, kollapsar ekonomin.
Vårt penning- och räntesystem förutsätter nämligen ökande tillväxt.
”Grön ekonomi” är inte en lösning!
Politikerna förnekar verligheten.

Bankerna kräver ökande tillväxt

Banker är inte värdeneutrala företag som lånar ut befintliga pengar.
Banker skapar själva pengarna ut tomma luften som kredit när du och jag skuldsätter oss.
Resten av lånetiden betalar du och jag ränta på pengarna till bankerna.
Betalningen av bankräntan förutsätter ytterligare skuldsättning till bankerna.
Systemet pumpar tillgångarna till toppen av ägarpyramiden.

Pengar som inte måste växa

Det finns internationella, nationella, elektroniska, privata, lokala och branschspecifika lösningar.

Hur vidgar vi samtalet och skapar lösningarna?
Välkomna, lördag 18/1, kl 11 – 12
ABF Stockholm, Sveavägen 41, Erlander-rummet

Hela programmet, kl 10 – 16

Seminarier, politiekersamtal och ”vägen framåt”  www.visionettklot.se

Allt gott,
Jackie Bergman

När larmen tystnar

Den här posten skickades ut som ett nyhetsbrev 2013-08-24

När larmen tystnar … sjätte träffen

Jag gör ingenting förrän jag är tillräckligt motiverad. Vare sig det gäller att titta på TV eller gå på miljömöte. Motivation kan beskrivas som en känslostyrd process. Antingen försöker jag undvika det jag inte vill ha eller strävar efter det jag vill ha mer av. Och det är känslorna som styr.

Tankarna är givetvis viktiga! De tar fram strategiska vägar till målet. När jag har funnit den väg som synes ge det största utbytet relativt uppoffringen, är jag motiverad att agera. Antingen sätter jag nu på TV:n eller också går jag på miljömötet. Ditt val har tydliggjort din motivation.

Klimatfrågan är i grunden inte en logistikfråga utan en psykologisk en utmaning! Den handlar om att känslomässigt så ut med det som krävs för att nå hållbarhet.

  •  Kan vi få det som känns omöjligt att bli möjligt?
  •  Vilka är våra psykologiska hinder och möjligheter?              

Kring detta pratar Billy Larsson som är psykolog och fil dr i psykologi. Han är initiativtagare till nätuppropet radikaliseraklimatpolitiken.nu och aktiv i klimatrörelsen som skribent.

Välkomna till Klimataktions Visionsserie den 2/9 kl. 19:00.
ABF på Sveavägen 41
Stockholm.

 

När larmen tystnar och uppgivenheten tar över behövs du och jag.

Allt gott, Jackie Bergman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Våga vara en dansnöt… och kom till två samtalskvällar

Den här posten skickades ut som ett nyhetsbrev 2013-08-24

Att våga vara en “nöt” ger dig mod att vara autentisk, vara den du är. För att vara dig själv behöver du antagligen först stretcha din personlighet lite utöver normalläget. Sen kan du rocka loss ohämmat.

Här är en kille som visar hur det kan gå till.

 

Samtal om motivation i Höör, 22/8

Efter en inledande introduktion, kommer vi att utbyta erfarenheter, förhoppningar och planer för den framtid vi vill se.

Om du lär känna dina underliggande drivkrafter, har du större möjlighet att göra medvetna val samt påverka din egen och andras framtid.

  • Kommer motivation från känslor eller tankar?
  • Har du en fri vilja?
  • Finns det kvinnlig och manlig motivation?
  • Vad du vill veta mer om?

Välkommen till Huset Tre Änglar, Järnvägsgatan 12, mittemot stationen i Höör, kl 18, 22/8. Inträde 100 kr.

Samtal om känslor i Stallarholmen, 6/10

Jag kommer att berätta om mina erfarenheter av projektledning, “verkligheten” och livet. De flesta av oss har en världsbild som är mindre än den behöver vara. Det gäller mig med.

Så hur kan vi vidga våra vyer av vad som borde vara möjligt? Kan vi välja våra känslor? Vad kommer hända i smått och stort om vi inte tar ansvar för våra känslor?

Välkommen till Björkudden i Stallarholmen, söndag 6/10, kl 16 – 19. Inträde 80 – 160 kr.Vägbeskrivning mm.

Allt gott,Jackie Bergman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vem väljer din framtid?

Den här posten skickades ut som ett nyhetsbrev 2013-08-10

Omställningen som vi har framför oss kommer inte handla om logik och logistik i första hand. Den kommer att väcka starka känslor.

Motivation kommer från känslor. Kan vi styra våra känslor? Förmår vi hjälpa varandra till mer “funktionella känslor”? Har vi modet att låta kärleken vara större än rädslan?

Bill Hicks har ett förslag:

 

 
Allt gott,

Jackie Bergman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vatten- och jordceremoni, 16/7

Den här posten skickades ut som ett nyhetsbrev 2013-07-15


 

Omställningen till ett hållbart samhälle kräver sannolikt en avsiktlig höjning av var och ens medvetande. Vi behöver följa våra samveten. Som orden antyder handlar processen om det vi redan vet, men kanske kisar eller blundar inför för att slippa ta ansvar.

Om vi inte följer våra samveten kommer vi att orsaka meningslöshet. Vad säger ditt samvete till dig? Hur kan du visa barnen att du står vid deras sida?

Tisdagen den 16/7, kl 10 (rep kl 9) leder Indigenous Grandmother en ceremoni vid Stadshuset.

Allt gott,

Jackie Bergman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Tre frågor till dig själv

Den här posten skickades ut som ett nyhetsbrev 2013-07-11


Deepak Chopra återkommer jag ofta till. Både han och hans bror är läkare och de har skrivit en bok tillsammans. De är helt samstämmiga med Indigenous Grandmothers om vad vi behöver göra (efter 1,5 min kommer det viktigaste). För att kunna styra dina handlingar, behöver du vara medveten om dina känslor och tankar.Ställ dig själv tre frågor:
  • Bör jag göra detta?
  • Vill jag göra detta?

Och viktigast:

  • Är detta mitt syfte?

 

Allt gott,Jackie Bergman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Visdom, motivation och mod

Den här posten skickades ut som ett nyhetsbrev 2013-07-04

Rationaliteten har sin givna plats! Men den har tagit oss till katastrofens rand.

Ett nytt paradigm växer sig allt starkare, genom din och min emotionella medverkan.

Fler manifestationer med Indigenous Grandmothers

 

För att lära ut hur man lever ett liv i balans delar de med sig av kraften i sina berättelser, legender och ceremonier, liksom av de “medvetandets verktyg” som bygger på att världen är ett levande samspel av energier – hur man t ex åstadkommer förändring genom sina intentioner. Dessutom starka musik- och kulturinslag inklusive en konsert lördagen den 13 juli. Se vidare programmet på hemsidanDen 11-14 juli kan du möta “Grandmothers of the Earth“, 13 mormödrar från olika ursprungskulturer som har tagit sig an att vägleda mänskligheten genom den stora omställningstid vi går igenom. Deras folk har länge levt efter den förståelse som vetenskapen idag har utvecklat: Att vi alla hänger samman i levande, komplexa system där allt påverkar allting annat på oförutsägbara sätt – till skillnad från industrivärldens gamla syn på världen som en jättelik maskin.

International Council of 13 Indigenous Grandmothers kommer till Sverige på inbjudan från den samiska kulturen, för ett Öppet Rådsmöte på Hotel Clarion i Stockholm. Det blir en inre och yttre resa med möjlighet att lära sig mer om vad det innebär att leva i fred med naturen, varandra, oss själva och kommande generationer. Mormödrarna har bl a lyft fram Naturens rättigheter som ett sätt att ge naturliga ekosystem ett kraftigt förstärkt miljöskydd som egna juridiska personer.

 

Allt gott,

Jackie Bergman

Prenumerera på nyhetsbrevet